Điều khoản chung - Fantasea Vietnam
 • English
 • Điều khoản chung

  Điều khoản chung

  CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

  Trang web này được điều hành bởi Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ FantaSea Việt Nam. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

  Lưu ý rằng, trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

  Những thông tin và mức giá trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

  Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

   

  LUẬT ĐIỀU CHỈNH

  Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

   

  NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB

  Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

  1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

  2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

  3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

  4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

  5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

  6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

   

  CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

  Khi thực hiện đăng ký qua trang web của chúng tôi, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận. Chúng tôi đề xuất rằng bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

   

  KHỞI HÀNH ĐẢM BẢO

  + Những thông tin về đặt phòng, combo dịch vụ, tour trọn gói đã được Tư vấn viên của Chúng tôi xác nhận sẽ đảm bảo ngày khởi hành. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bất khả kháng, lịch khởi hành sẽ có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm.

  + Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm khởi hành. Một thời điểm khởi hành được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký theo thời điểm khởi hành đó (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp bất khả kháng.

   

  CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

  Fantasea không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị.. Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

   

  GIẤY THÔNG HÀNH

  Quý khách phải mang theo hộ chiếu có giá trị để nhập cảnh, khởi hành và đi lại qua mỗi điểm đến trong lịch trình tour nước ngoài (hộ chiếu phải có giá trị từ 6 tháng trở lên tính đến ngày về). Đối với chương trình trong nước, khách hàng phải xuất trình CMND, thẻ căn cước, giấy khai sinh bản có dấu công chứng (cho trẻ em dưới 14 tuổi) hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng để làm thủ tục lên máy bay và làm thủ tục nhận phòng với khách sạn.

   

  GIÁ TOUR

  + Toàn bộ các mức giá tour được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.

  + Những thông tin và mức giá trên trang web này không mang tính ‘trực tiếp’ và đôi lúc được cập nhật. Mọi sự nỗ lực được thực hiện nhằm bảo đảm sự chính xác về thông tin và các mức giá, nhưng đáng tiếc là đôi khi vẫn xảy ra lỗi. Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

   

  ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

  Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước và áp dụng theo hạn thanh toán như đã nêu trong từng bản xác nhận dịch vụ trừ phi có quy định khác.

  Chúng tôi được quyền yêu cầu khách hàng thanh toán theo đúng bản xác nhận dịch vụ mà chúng tôi đã gửi qua email hoặc bất kỳ phương tiện giao dịch nào. Nếu khách hàng quá hạn thanh toán mà không có sự thoả thuận giữa hai bên bằng văn bản, FantaSea Travel có quyền huỷ dịch vụ và áp dụng chính sách phạt hoàn huỷ như văn bản đã trao đổi.

   

  QUY ĐỊNH XUẤT HOÁ ĐƠN

  + Khách hàng cần xuất hóa đơn đỏ xin vui lòng báo cho tư vấn viên du lịch trước khi tiến hành thanh toán, chuyển khoản từ tài khoản của chính đơn vị nhận hoá đơn vào tài khoản của FantaSea. Đồng thời, khách hàng vui lòng cung cấp thông tin xuất hóa đơn bằng email ngay tại thời điểm đó. Nếu khách hàng chuyển từ tài khoản cá nhân, chúng tôi sẽ không xuất hoá đơn dưới tên công ty/tổ chức khác.

  + Việc xuất hóa đơn sẽ không thể tiến hành trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin chậm hơn thời hạn trên.

  + Khách hàng vui lòng ghi chú nếu địa chỉ nhận hoá đơn khác với địa chỉ ghi trên hoá đơn. Trong trường hợp khách hàng không thông báo, FantaSea sẽ gửi về địa chỉ ghi trên hoá đơn và không chịu trách nhiệm trong trường hợp thất lạc hoá đơn.

  + FantaSea có quyền từ chối xuất hoá đơn về công ty nếu chưa nhận được bản hợp đồng/phụ lục/thanh lý có chữ ký và dấu từ khách hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ xuất hoá đơn tên khách hàng lẻ bình thường và không chịu trách nhiệm liên quan tới phần hạch toán từ phía khách hàng.

   

  CẤP PHIẾU THANH TOÁN

  Sau khi thanh toán, FantaSea sẽ gửi xác nhận qua email, fax hoặc bất kỳ công cụ giao dịch nào. Phiếu này phải được in ra như là bằng chứng cùa việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ. Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký. Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phải được gửi qua email đến FantaSea. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc không đọc kỹ xác nhận của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho FantaSea ít nhất 72 giờ trước ngày khởi hành.

   

  QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

  Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. FantaSea không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

  FantaSea không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

   

  KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

  Nếu khách hàng có khiếu nại đến FantaSea, trước hết khách hàng phải thông báo cho trưởng đoàn càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với đại diện (bán hàng) của FantaSea trong khi đi tour để có cơ hội khắc phục vấn đề đó. Nếu vẫn chưa hài lòng qua các kênh đó trong chuyến đi thì khách hàng cần gửi mọi vấn đề khiếu nại trực tiếp đến FantaSea. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi, công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

   

  KHUYẾN MẠI

  Các tour/gói tour/các sản phẩm được giao dịch bằng mã code khuyến mại sẽ không thể hủy và không được hoàn trả. Tất cả điều kiện hoàn/huỷ đều được tư vấn viên thông báo tới Quý khách tại thời điểm đặt dịch vụ.